EXCHANGE OF EXPERIENCE - MEDIA DEVELOPMENT FOR THE DEAF PEOPLE

Projekt wspólfinansowany przez://Supported/co-funded by:

Web stranica je izrađena uz financijsku potporu:       

O projekcie

Partnerzy

Konferencja

Warsztaty

Coaching

Raport

Strona używa plików Cookies. Dzięki temu zapewniamy naszej stronie Internetowej funkcjonalność oraz prowadzimy statystkę odwiedzin. Informacje te wykorzystujemy tylko dla własnych potrzeb.